WELKOM

Welkom op de website van BWA-Nederland.

Samen met de woningstichting Goede Stede hebben  we ons eerste project gerealiseerd in Almere Buiten en zijn alle appartementen bewoond.

Velen kennen de naam BWA-Nederland intussen want we zijn al lange tijd bezig met het opzetten van woonvoorzieningen voor volwassenen met een aandoening in het Autistische Spectrum, een zogeheten Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Om te zorgen dat BWA dichter bij de bewoners staat en blijft staan is er voor gekozen om voor de bewoners van ons eerste project in Almere-Buiten aan de Guamstraat een gezamenlijke huiskamer in te richten om de sociale contacten van de bewoners te bevorderen. 

Vanuit de stichting BWA-Nederland worden intussen nieuwe woonprojecten geïnitieerd.

Heeft u, na het lezen van de informatie nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u zich, of wilt u uw kind of uw cli├źnt aanmelden?

Mail dan naar info@bwa-nederland.nl

Voor de website hebben we bewust gekozen voor een prikkelarme lay-out.